KONTAKT:
info@salonkarin.sk +421 948 631 500

AKO SI VYTVORIŤ ŠATNÍK

Štýl je už desaťročia jedno z najviac skloňovaných slov v reklamnom priemysle ako aj v magazínoch určených ženám. V posledných rokoch sa štýl stal aktuálnou témou tiež v pánskych magazínoch a vďaka sociálnym sieťam sa rôzne štýlové trendy bleskurýchlo šíria aj medzi teenagermi. Štýl je prezentovaný ako nevyhnutná podmienka úspechu v pracovnom i súkromnom živote a ľudia by sa nemali báť do neho mali patrične investovať.

Hoci je pravda, že štýl má vplyv na vytvorenie prvého dojmu o človeku ako aj na pozitívne vnímaniejeho osobnosti (častokrát neoprávnene), reklamný priemysel a štýlové magazíny nedávajú odpoveď na otázku ako si vytvoriť a udržiavať štýl, ktorý by bol v súlade s potrebami a životnou situáciou každého človeka.

V súčasnosti sú na trhu desiatky magazínov plné rád týkajúcich sa štýlu, internet obsahuje nespočetne množstvo módnych blogov, inšpiratívnych fotografií a kolekcií obrázkov, a tovar ponúkaný v obchodoch je rozmanitý viac než kedykoľvek predtým. Dalo by sa očakávať, že nájdenie vhodného oblečenia na každú príležitosť relevantnú v našom živote, v rámci daného rozpočtu by nemal byť problém.

Že toto očakávanie nie je v súlade s realitou ukazuje situácia mnohých žien, ktorá by sa dala zhrnúť do vety: „Mám plnú skriňu vecí, ale nemám nič vhodné na seba.“. Táto situácia často vzniká kombináciou:

  • impulzívnych nákupov (jéj, to sa mi páči)
  • kupovaním celého outfitu na jednu príležitosť (svadba, promócia, divadlo…)
  • kupovaním vecí pre vysnívaný život namiesto reálneho života (nákup rób je väčšia zábava ako nákup tenisiek)
  • kreatívnych momentov (okuliare s farebnými sklami, neónové tričká, kovbojské čižmy…).

 –          nechcených darčekov (žltá kabelka, sveter so sobom…)

 –          kupovaním nevhodných veľkostí (aspoň ma to motivuje schudnúť)

 –          kupovaním čiastočne vyhovujúcich vecí (aby som mala aspoň niečo)

 –          kupovaním lacných a nekvalitných vecí

 –          kupovaním nepotrebných vecí vo výpredajoch

a iných variácií dysfunkčného správania. Toto správanie môže mať rôzne príčiny, avšak reklamný priemysel a štýlové magazíny situáciu skôr zhoršujú ako jej pomáhajú, nakoľko ich záujmy sú častokrát v protiklade so záujmami spotrebiteľov. Jedným zo spôsobov zmeny k lepšiemu je nájdenie osobného štýlu (štýlu v zmysle definovania osobných potrieb a preferencií – aj pohodlné alebo ekologicky vyrobené oblečenie tvorí vlastný štýl). To si vyžaduje cieľavedomé úsilie, podrobnú analýzu vlastnej situácie, požiadaviek, časových a finančných možností a tiež poučenie sa z chýb minulých. Avšak definovaný osobný štýl uľahčuje každodenné rozhodovanie týkajúce sa výberu vecí, v dlhodobom horizonte šetrí čas i peniaze, a poskytuje podporu rôznym osobným ambíciám v profesionálnom alebo súkromnom živote.

Časť 1. – Príprava na zmenu

Dôležité východiská a otázky pri hľadaní osobného štýlu. Impulz k hľadaniu štýlu „Nemám nič na seba!“ je síce problém mnohých žien, avšak sám o sebe nepredstavuje pre väčšinu z nich dôvod na podniknutie aktivít, ktoré by viedli k trvalej zmene. Otázka štýlu sa zvyčajne dostáva do popredia v súvislosti so životnými zmenami a ktorákoľvek z týchto zmien môže byť impulzom pre hľadanie osobného štýlu. Kariérne zmeny predstavujú jeden z významných podnetov, ktoré vyžadujú zamyslenie sa nad osobným štýlom. Medzi kariérne zmeny patrí nástup do nového zamestnania, postup v kariérnom rebríčku, odchod na materskú dovolenku a opätovný návrat do práce a tiež ukončenie pracovnej kariéry. U niektorých žien sú kariérne zmeny natoľko výrazné, že aj veci, ktoré pre ne z hľadiska štýlu donedávna fungovali, náhle prestávajú byť aktuálne. Ďalším druhom zmien sú zmeny fyziologické, ako napríklad úbytok váhy, nárast váhy, tehotenstvo, úraz, choroba alebo zmeny súvisiace s vekom. Fyziologické zmeny často prinášajú nové obmedzenia týkajúce sa štýlu ale môžu znamenať aj nové možnosti. Pohľad spoločnosti na štýl je daný jednak geografickým a kultúrnym faktorom (napr. rôzne preferencie v Európe a v Ázii) a jednak časovým faktorom (rôzne štýly populárne v rôznych dekádach). Zmeny ktoréhokoľvek z týchto faktorov (v dôsledku sťahovania, alebo v dôsledku plynutia času) vytvárajú impulz pre hľadanie štýlu aj u žien, ktoré osobný štýl niekedy vo svojom živote definovaný mali avšak v dôsledku zmeny prestal byť relevantný. V neposlednom rade môžu byť impulzom aj zmeny, ktoré predstavujú tzv. nový začiatok ako napríklad sťahovanie sa do nových priestorov, nový životný štýl alebo nový partner.

Nech už vedie k začatiu hľadania osobného štýlu ktorákoľvek z vyššie uvedených zmien, kroky vedúce k jeho nájdeniu sú viac-menej rovnaké. Obsah tejto knihy má za cieľ poskytnúť ženám prehľad týchto krokov, aby pri hľadaní osobného štýlu nemuseli napredovať naslepo.

Aké sú moje potreby?

Prvý krok pri hľadaní osobného štýlu by sa mal zahŕňať definíciu potrieb. Pri definícii potrieb je nutné vziať do úvahy aké aktivity počas dňa i počas roka žena vykonáva, koľko času jednotlivým aktivitám venuje, aké je podnebie a počasie v mieste jej bydliska, ako často a na ako dlho cestuje, aké sú spoločenské vplyvy v jej komunite a tiež špeciálne požiadavky vyplývajúce z jej zdravotného stavu.

Medzi aktivity, pre ktoré je potrebné mať rôzne outfity patrí napríklad:

 práca

 voľný čas

 oslavy

 spoločenské udalosti

 domáce práce

 spánok

 dovolenka

 šport

 náboženské slávnosti

 a iné.

Po vytvorení zoznamu aktivít je vhodné každej aktivite priradiť % podiel času, ktorý zaberá, ako aj najmenší počet rôznych outfitov pre danú aktivitu (napr. 2 pyžamá na spanie – jedno nosím, jedno sa perie, 3 outfity na šport – robím šport 3x do týždňa ale periem len 1x do týždňa).

Počasie a sezóny v mieste bydliska majú vplyv na množstvo oblečenia, ktoré žena potrebuje ako aj na jeho vlastnosti. Štyri ročné obdobia si vyžadujú rôzne druhy odevov pre každú sezónu. Chladné podnebie si vyžaduje kvalitné teplé vrchné ošatenie. V tropických oblastiach zas oblečenie predstavuje ochranu pred slnkom. V daždivých oblastiach je nevyhnutný nepremokavý plášť. Analýza podnebia a počasia by mala viesť k zoznamu špecifických vecí ktoré sú nutné pre fungovanie v rámci daného regiónu ako aj k zoznamu charakteristík vecí (nepremokavé, v tmavých farbách, v svetlých farbách, vzdušné látky).

Okrem miesta obvyklého pobytu, majú vplyv na obsah šatníka destinácie do ktorých žena cestuje ako aj spôsob a frekvencia cestovania. Odlišné podnebie v miestach destinácií od miesta bydliska vyžaduje pridať na zoznam špecifických vecí relevantné veci pre jednotlivé destinácie. Spôsob cestovania má vplyv na požadované vlastnosti oblečenia a obuvi (napr. nekrčivé oblečenie, obuv bez opätkov) a vysoká frekvencia cestovania môže vyžadovať viac pripravených outfitov.

Spoločenské vplyvy v komunite pôsobia skôr na výzor vecí, avšak v niektorých komunitách je vyžadované nosenie špecifických vecí, napríklad z náboženských dôvodov. V neposlednom rade má vplyv na oblečenie a obuv aj zdravotný stav ženy. Ochorenia kože môžu viesť k preferencii dlhých rukávov, opuchy nôh budú vyžadovať pohodlnú obuv. Všetky tieto charakteristiky by mali byť pridané na zoznam charakteristík vecí. Výsledkom tohto kroku by mali byť 3 zoznamy: zoznam s aktivitami a počtom potrebných outfitov, zoznam špecifických vecí a zoznam charakteristík vecí.

Čo sa mi hodí?

Väčšina žien má aspoň podvedome predstavu o tom, aké typy vecí sa im hodia. Či už je to kvôli tvári, ktorá vyzerá zdravšie vždy keď nosia sveter určitej farby, alebo kvôli krivkám, ktoré sú správne zdôraznené určitým typom šiat, alebo kvôli pocitu sofistikovanosti, ktorý im prináša elegantný zimný kabát. Dôležité však je premeniť túto predstavu do konkrétnych atribútov, ktoré by malo mať ich oblečenie. Definovaním týchto atribútov sa zjednoduší proces každodenného obliekania ako aj nakupovania nového oblečenia. Ak žena vie čo sa jej hodí, riziko nákupu vecí, ktoré nikdy nebude nosiť sa znižuje. Aké typy atribútov je teda potrebné zohľadniť? Jedným z najdôležitejších atribútov je farba. Farba je najviditeľnejšia charakteristika odevov, obuvi a doplnkov a jej výber môže znásobiť pozitívne alebo negatívne aspekty výzoru ženy. To, aké farby sa žene hodia, závisí na sfarbenia jej vlasov, očí a pokožky. Základné delenie farieb je na teplé farby a studené farby. To, či sa žene viac hodia teplé alebo studené farby je možné zistiť jednoduchým testom so šperkami v blízkosti tváre (náušnicami alebo náhrdelníkom). Ak žene pristanú šperky zo žltých kovov, je pravdepodobné, že sa jej budú hodiť teplé farby, ak jej pristanú šperky z bielych kovov, bude zákazníčkou v oddelení studených farieb. Okrem tohto základného delenia existujú rôzne teórie farieb, ktoré obsahujú štyri, dvanásť alebo až šestnásť farebných typov a k nim definovaných farebných paliet. Na Slovensku je pravdepodobne najznámejšia farebná teória štyroch ročných období so štyrmi skupinami farieb, pričom jar a jeseň patria do skupiny teplých farieb a leto a zima do skupiny studených farieb. Nie každá žena sa hneď vrhne na profesionálnu analýzu farieb, aby obdržala vzorkovník s presne vybranými päťdesiatimi odtieňmi, avšak je vhodné aspoň zistiť, ktoré farebné skupiny vyzerajú na žene najlepšie a tiež akú úroveň svetlosti a nasýtenosti farieb je vhodné zvoliť. Pri skúmaní atribútov je nemenej dôležitý aj strih odevov a tvary topánok a kabeliek. Každej žene sa hodia iné strihy v závislosti od jej typu postavy. Postavu je možné kategorizovať do rôznych skupín na základe horizontálnych a vertikálnych proporcií. Na základe horizontálnych proporcií sú definované typy postavy ako jablko, hruška, presýpacie hodiny, alebo štvoruholník. Na základe vertikálnych proporcií je postava kategorizovaná ako postava s dlhými nohami, vyrovnaná postava a postava s dlhým trupom. Základom výberu strihov odevov a tvarov topánok a kabeliek je snaha vybalansovať postavu a odpútať pozornosť od jej nedostatkov. Horizontálne línie by mali byť v miestach na ktoré sa má sústrediť pozornosť a vertikálne línie pomáhajú zakryť nedostatky. Ak žena vôbec nevie, aké strihy a tvary by sa jej mohli hodiť, je potrebné zmerať si proporcie postavy, identifikovať typ postavy a pohľadať rady pre daný typ postavy. Okrem týchto dvoch základných atribútov sú dôležité aj proporcie vecí a tiež materiály, z ktorých sú veci vyrobené. Pre vytvorenie harmónie by oba tieto atribúty mali byť v súlade s výzorom. Výška a celkový objem postavy by mali byť východiskové pre dĺžky šiat, sukní a kabátov a veľkosť kabeliek a iných doplnkov. Lesk a textúra materiálov by mala byť v súlade s textúrou vlasov a výzorom pokožky.

Čo sa mi páči?

Každá žena má nejaké estetické preferencie. Možno sa tieto preferencie v súčasnosti neprejavujú na jej štýle, avšak ak by mala neobmedzený rozpočet a nemusela zohľadniť praktickosť každodenného života určite by si vedela v obchodoch vybrať veci, ktoré sa jej páčia. Tieto individuálne veci sa dajú častokrát zaradiť do určitého estetického štýlu. V móde existuje viacero druhov štýlov. Medzi tie hlavné patria:

. tradičný štýl – pozostáva z klasických strihov, konzervatívnych farieb, súprav odevov, materiálov ako vlna a hodváb, kvalitných topánok a kabeliek a nenápadných doplnkov ako sú zlaté alebo perlové náušnice a hodinky

. romantický štýl – pozostáva z postavu zvýrazňujúcich strihov, svetlých a pastelových farieb, kvetovaných a iných romantických vzorov, materiálov ako šifón, viskóza a čipka, ozdobených topánok a kabeliek a jemnej bižutérie

. športový štýl – pozostáva z športových strihov, výrazných, veľmi tmavých alebo veľmi svetlých farieb, rôznych technických materiálov, športovej obuvi, funkčných kabeliek alebo tašiek a minima doplnkov

. prírodný štýl – pozostáva z voľnejších strihov, neutrálnych farieb, materiálov ako bavlna, vlna alebo ľan, pohodlnej obuvi, jednoduchých kabeliek a nenápadných doplnkov z prírodných materiálov

. dramatický štýl – pozostáva z vypasovaných ale aj extrémne voľných strihov, tmavých a výrazných farieb, vzorov s vysokým kontrastom, atypických kusov odevov, materiálov ako viskóza, koža a materiálov umelo vytvorených, topánok na opätku, štruktúrovaných kabeliek a výrazných doplnkov

. kreatívny štýl – pozostáva z atypických a asymetrických strihov, nečakaných farebných kombinácii a pestrých vzorov, zaujímavých topánok a kabeliek a množstva doplnkov z tradičných i exotických materiálov

Väčšina žien nemá preferenciu výhradne pre jeden štýl, skôr si vyberá prvky z dvoch-troch štýlov, aj keď jeden zo štýlov môže dominovať. Poznať svoje preferencie estetických štýlov je dôležité, nakoľko tieto štýly môže vytvoriť východiskový rámec pre ženin osobný štýl. Ak koncepcia estetických štýlov pripadá niektorým ženám príliš abstraktná, môžu skúsiť iný, konkrétnejší prístup zaznamenania a analýzy toho, čo sa im páči a to prostredníctvom módnych vzorov.

Módny vzor je hocijaká osoba (reálna alebo fiktívna), ktorá má definovaný štýl a o ktorej existuje veľa obrazových materiálov, ako napr. političky, herečky, moderátorky, alebo aj seriálové postavy. Ak žena obdivuje štýl niektorej osoby, je potrebné tento štýl rozmeniť na drobné, t.j. identifikovať jednotlivé elementy, ktoré sa jej páčia, ako napríklad na mieru šité šaty, luxusné materiály, alebo elegantné neutrálne farby.

Koľko času a prostriedkov môžem venovať štýlu a údržbe šatníka?

Definovanie nového štýlu a vytvorenie nového šatníka môže trvať niekoľko mesiacov a vyžadovať si cieľavedomé úsilie, avšak aj fáza “po vytvorení štýlu“ si vyžaduje čas, námahu a prostriedky. Každá žena má iné časové a finančné možnosti a preto je vhodné vyjasniť si tie svoje ešte pred definovaním svojho nového štýlu, keďže sa môže stať, že vytvorený nový štýl bude trvalo neudržateľný.

Prvá otázka, ktorú je potrebné si zodpovedať sa týka množstva finančných prostriedkov, ktoré je žena ochotná dať na pravidelnú údržbu vecí. Ak si môže dovoliť profesionálnu údržbu v čistiarni všetkých svojich vecí, potom tento aspekt týkajúci sa vytvorenia štýlu je pre ňu nepodstatný. Avšak ak si môže dovoliť profesionálnu údržbu len pre malú skupinu vecí, niekoľkokrát ročne, potom by veci, ktoré vyžadujú profesionálne čistenie, nemali tvoriť veľkú časť jej šatníka. Táto informácia by mala byť pridaná na zoznam charakteristík vecí, ktorý bol vytvorený počas analýzy potrieb.

Okrem finančných prostriedkov je dôležité aj množstvo času, ktoré je možné venovať údržbe. Domáca údržba odevov zahŕňa všetko od prania, sušenia, žehlenia, naparovania až po odžmolkovanie a odchlpovanie. Málo času na domácu údržbu môže znamenať preskočenie niektorých krokov alebo minimalizovanie času u niektorých činností.

Je teda dôležité zaznamenať si detaily údržby, ktoré je potrebné pri tvorbe štýlu zohľadniť a snažiť sa nájsť riešenia na potenciálne problémy s údržbou, napr. nedostatok času na žehlenie je možné vyriešiť výberom materiálov, ktoré obsahujú elastan; zachlpovaniu vecí od domáceho zvieraťa je tiež možné predísť správnym výberom materiálov; pri opatere malých detí je vhodné voliť tmavé farby a tiež odolné materiály, aby oblečenie dlhšie vydržalo. Všetky tieto informácie by mali byť tiež zaznamenané na zoznam charakteristík vecí.

Môj súčasný šatník

Pred tým než sa žena pustí do vytvorenia nového štýlu je potrebné podniknúť ešte jeden krok – inventúru šatníka. Bez analýzy a vytriedenia toho, čo už je v šatníku, nie je možné vybudovať nový štýl. Náš prístup k vytvoreniu nového štýlu nepočíta s tým, že nový štýl zahŕňa len nové veci. Naopak je dôležité pracovať s tým čo už funguje a na tomto základe postupne vytvoriť niečo lepšie.

Inventúra šatníka môže ukázať, že šatník obsahuje mnoho dobrých vecí, ktoré môžu vytvoriť základ pre budúci štýl, ale môže sa aj stať, že mnoho vecí v šatníku sa ukáže ako nenositeľné, nevhodné, poškodené, neslúžiace svojmu účelu a teda zbytočne zaberajúce miesto. Nech je už výsledok akýkoľvek, inventúra je v konečnom dôsledku veľmi užitočná. Proces inventúry pozostáva z niekoľko krokov. Tieto kroky je možné podniknúť naraz pre celý šatník, alebo postupovať podľa skupín, napr. podľa skupín oblečenia, alebo podľa skupín na základe miesta uloženia. Na inventúru je vhodné vyčleniť si dostatočný čas a zaobstarať si čo najväčšie zrkadlo, a v prípade potreby si zavolať v neskorších fázach na pomoc kamarátku.

Kroky inventúry:

 Zhromaždiť veci z jednej skupiny na jedno miesto, mimo ich normálneho úložiska

 Prvé kolo triedenia zahŕňa inšpekciu vecí bez skúšania. Všetky veci, ktoré sú nenávratne

poškodené, zastaralé (avšak nie vintage) alebo majú fľaky, ktoré nejdú odstrániť je potrebné dať na kopu Nenositeľné. Neskôr je možné vybrať niečo z tejto kopy na iný účel ako nosenie (napr. časti materiálu na záplaty alebo handry), avšak do šatníka sa tieto veci nevracajú.

 Druhé kolo triedenia zahŕňa skúšanie jednotlivých vecí. Veci, ktoré sú príliš krátke a malé, je potrebné dať na kopu Mimo šatníka. Túto kopu je možné na konci venovať charite, alebo popredať veci, ktoré sú v nej, online. Ak je žena v procese znižovania váhy, môže si niektoré z menších vecí ponechať na neskôr, avšak je vhodné oddeliť túto skupinu od momentálne nositeľných vecí. Všetky veci, ktoré majú zlý strih, ktorý nejde upraviť alebo sú príliš veľké a ich zmenšenie by bolo problematické patria tiež na kopu mimo šatníka. Rovnako ako aj veci, ktorých materiál irituje kožu. Po týchto dvoch kolách by mali v šatníku ostať len nositeľné veci. To však neznamená, že všetky z týchto nositeľných vecí sú aj naozaj nosené. V treťom kole triedenia je potrebné oddeliť veci, ktoré sú nosené od tých, ktoré nosené nie sú. Po oddelení skupiny vecí, ktoré nosené nie sú, je potrebné nájsť dôvody, prečo to tak je. Ak má vec nejaký malý problém (napr. potrebuje vymeniť gombíky, alebo zašiť lem), je potrebné ju zaradiť na kopu Opravy a na konci triedenia podniknúť aktivity na znova spojazdnenie vecí z tejto kopy. Ak je vec sama o sebe dobrá, ale v šatníku chýba niečo s čím by ju bolo možné nosiť (napr. vhodné spodné prádlo), je nutné zaradiť chýbajúcu vec do zoznamu špecifických vecí, ktorý vznikol počas analýzy potrieb. Ak vec nie je nosená, lebo sa žene nepáči (napr. ju od niekoho dostala, alebo to bol impulzívny nákup) a nemá pre ňu špeciálnu nostalgickú hodnotu, je lepšie dať vec na kopu Mimo šatníka.

Na konci inventúry by mal byť šatník plný nositeľných a nosených vecí. Inventúra by mala dať odpoveď aj na otázku, aké druhy veci žena používa a akým druhom vecí sa vyhýba. Tieto odpovede môžu prispieť novými informáciami do zoznamu charakteristík vecí, ktorý vznikol počas analýzy potrieb. Po inventúre šatníka by malo byť jasné, kde sú v šatníku medzery (aké veci chýbajú) a tieto informácie zaznamenané na zozname špecifických vecí.

Časť 2. – Proces zmeny

Ako reorganizovať šatník a vytvoriť si svoj osobný štýl

Profesionálne poradenstvo vs. pomôž si sám

Cestu k zmene štýlu môže žena absolvovať sama, alebo s profesionálnym doprovodom. K mnohým krokom, ktoré sú spomenuté v časti knihy týkajúcej sa prípravy, dnes existujú profesionálne poskytované služby. Jednou z najviac rozšírených profesionálnych služieb je analýza farieb. V rámci nej je oblečenie klientky zakryté plachtou a v niektorých prípadoch sú zakryté aj klientkine vlasy. Analytik farieb následne prikladá pod tvár klientky kusy látky rôznych farieb a snaží sa pomocou nich identifikovať do ktorej farebnej skupiny klientka patrí (rôzni analytici používajú rôzne klasifikácie skupín). Na konci analýzy dostane klientka vzorkovník farieb, ktoré sú najvhodnejšie pre jej skupinu a ktorý môže so sebou nosiť pri všetkých budúcich nákupoch.

Okrem analýzy farieb sa rozmáhajú aj služby týkajúce sa analýzy ďalších aspektov, ktoré boli diskutované v časti Čo sa mi hodí, služby inventúry šatníka a tiež služby asistovaných nákupov. Výhodou týchto služieb je, že celý proces zmeny štýlu trvá kratší čas a stojí ženu menej námahy. Nevýhodou je ich cena, ktorá sa pri jednotlivých službách pohybuje v stovkách eur. Avšak v dnešnej dobe plnej rozmanitej literatúry a internetu môže žena zvládnuť cestu zmeny štýlu aj sama a pritom si túto skúsenosť vychutnávať. Najčastejšie ženy prichádzajú do styku s radmi o štýle v rámci článkov v časopisoch a na internetových portáloch. Avšak rady v týchto článkoch bývajú dosť stručné a neposkytujúce žiadny návod.

Našťastie pre takmer každú tému týkajúcu sa štýlu dnes existuje osobitná kniha, ktorá sa do hĺbky venuje vybranej téme a poskytuje praktické rády, ktoré sú okamžite aplikovateľné v rámci krokov spomenutých v prvej časti knihy. Mnohé z týchto kníh, existujú už aj v slovenskom alebo českom preklade. Ak žena ovláda angličtinu, na internete môže nájsť aj niekoľko špecializovaných portálov a blogov o štýle a móde, ktoré sú rovnako užitočné ako knihy. A v prípade najväčšej núdze si môže žena vždy zavolať na pomoc nejakú štýlovú kamarátku.

Vytvorenie štýlu

Vytvorenie štýlu je kreatívny proces, ktorý vyžaduje všetky elementy rozobraté v prvej časti knihy. Pre túto aktivitu sú potrebné pero a papier, alebo program na počítači, v rámci ktorého je možné robiť si poznámky. Pre technicky založené dámy môže byť užitočný aj program používajúci tabuľky. Výsledkom tejto aktivity bude zoznam oblečenia, obuvi, kabeliek a iných doplnkov, ktoré budú tvoriť nový štýl.

Východiskom pre osobný štýl sú vždy potreby, keďže osobný štýl by mal byť každodennou súčasťou života a neprejavovať sa len pri špeciálnych príležitostiach. Analýzou potrieb sme získali tri zoznamy – zoznam potrebných outfitov, zoznam špecifických vecí a zoznam charakteristík vecí, ktoré boli neskôr doplnené počas analýzy údržby vecí a inventúry šatníka.

Prvým krokom je rozpracovanie zoznamu potrebných outfitov. Pre každú aktivitu, ktorú žena vykonáva, je momentálne na zozname určitý počet outfitov. Tie je potrebné premeniť na konkrétne kusy oblečenia. Napr. ak do práce potrebuje žena 10 outfitov, môže to znamenať jedny šaty, jedna sukňa, troje nohavíc, tri páry topánok, dva kardigány a šesť topov (pričom niektoré topy sa musia hodiť k viac ako jedným nohaviciam a tiež ku každému outfitu musí ísť aspoň jeden pár topánok), ale môže to znamenať aj sedem šiat, tri páry topánok, tri sukne a tri topy (v tomto prípade každý kus oblečenia sa v desiatich outfitoch vyskytne len raz, ale jedny topánky sa musia hodiť k viacerým outfitom). Po prejdení všetkých kategórii aktivít by mal vzniknúť zoznam vecí, pričom je potrebné na tomto zozname vyznačiť, ktoré veci musia byť nositeľné spolu. V rámci nasledujúceho kroku je potrebné pozrieť sa, či niektorá vec nemôže slúžiť v rámci viac ako jednej kategórie. Napríklad ak sú v rámci zoznamu džínsy v kategórii práca a v kategórii voľný čas, potom jedny kvalitné tmavé džínsy môžu byť použiteľné na oba účely. Takýmto spôsobom je možné zoznam vecí čiastočne zredukovať. Ďalším krokom je pridanie vecí zo zoznamu špecifických vecí na zoznam vecí podľa outfitov. Týmto vznikne jeden zoznam všetkých vecí, z ktorých bude pozostávať nový šatník a ktoré budú tvoriť nový štýl. V nasledujúcom kroku je potrebné jednotlivé veci na zozname detailnejšie popísať. Tu ako prvý prichádza do hry zoznam charakteristík vecí. Napríklad k topánkam môže byť zo zoznamu charakteristík vecí priradený popis, že majú mať opätky len do určitej výšky. K oblečeniu na voľný čas môže byť pridaná charakteristika, že má byť v tmavších farbách. K oblečeniu do práce je možné podľa zoznamu charakteristík vecí zapísať, že si nevyžaduje profesionálne čistenie.

Následne je potrebné doplniť ďalšie charakteristiky vecí ako konkrétne farby, vzory, materiály, strihy a proporcie. Tie závisia na tom čo sa žene hodí a čo sa žene páči. Tieto dva aspekty môžu byť v súlade, avšak môžu byť aj v úplnom protiklade. Závisí na každej žene, čomu dá prioritu. Dámy, ktoré majú silnú preferenciu pre určitý druh estetiky, sa budú skôr spoliehať na to čo sa im páči. U dám, ktoré móda až tak veľmi nezaujíma, ale chcú vyzerať prezentovateľne v práci a vo voľnom čase, bude viac podstatné to, čo im pristane.

Pri výbere farieb, vzorov, materiálov, strihov a proporcií vecí je potrebné vziať do úvahy kombinácie vecí, ktoré majú byť nositeľné spolu. Ak majú byť napr. jedny nohavice nositeľné so štyrmi topmi, je lepšie ak sú nohavice neutrálnej farby a topy farebnejšie. Klasické strihy a tvary vecí im dávajú vyšší potenciál spárovania sa s inými vecami. Materiály vecí, ktoré sú nosené spolu by mali mať podobnú mieru formálnosti. Proporcie vecí v rámci jedného outfitu by sa mali navzájom vyvažovať.

Plán a implementácia zmeny

Spísaním zoznamu vecí, ktoré tvoria nový štýl sa práca ešte zďaleka nekončí. Tento štýl je potrebné uviesť do života prostredníctvom premeny zoznamu na nový šatník. Nový šatník v tom zmysle, že aj keď bude obsahovať mnoho vecí z pôvodného šatníka, tieto veci budú súčasťou rámca nového štýlu.

Prvý krok pri implementácii zmeny je posúdenie vecí z pôvodného šatníka voči zoznamu, ktorý bol vytvorený v predošlej kapitole. Je možné, že mnoho vecí z pôvodného šatníka spĺňa požiadavky spísané pre konkrétny kus odevu v rámci zoznamu a teda ich môžeme priradiť ku konkrétnej položke zo zoznamu. Po posúdení všetkých vecí z pôvodného šatníka môže nastať situácia, že veci zo šatníka neboli priradené k žiadnej položke zoznamu a tiež že veci zo zoznamu neboli nájdené v šatníku.

Ak veci zo šatníka neboli priradené k žiadnej položke zoznamu, môže to byť zapríčinené tým, že starý šatník obsahoval príliš mnoho vecí alebo tým, že veľa veci zo starého šatníka nespadá do nového štýlu. V každom prípade to neznamená, že sa žena musí hneď zbaviť prebytočných vecí. Ak starý šatník obsahoval príliš mnoho vecí, je možné vybrať si tie obľúbené a najčastejšie nosené a mať na pamäti, že v budúcnosti nebude potrebné hľadať za všetky tieto veci náhradu (nový šatník sa bude postupne zmenšovať). Ak veci zo starého šatníka nespadajú do nového štýlu, tiež je možné často nosené veci ponechať a zaznačiť si, ktorou položkou zo zoznamu budú raz nahradené.

Veci zo zoznamu, ktoré neboli nájdené v šatníku (a ani nemajú dočasnú náhradu), je potrebné zaradiť do plánu nákupov. Pri pláne nákupov je potrebné stanoviť si mesačný rozpočet vyčlenený na nákupy a tiež určiť prioritu pre každú vec. Podľa počtu chýbajúcich vecí a mesačného rozpočtu je potom možné stanoviť v akých cenových reláciách by mali byť jednotlivé veci. Doplnenie chýbajúcich vecí by nemalo trvať dlhšie ako dva-tri roky.

Samotné nákupy môžu mať rôznu podobu. Niektoré dámy preferujú nakupovať online, iné radšej navštívia kamenné obchody. Nákupy online majú tu výhodu, že ak žena vie, čo presne hľadá, vie zistiť v priebehu pár sekúnd, či daný obchod hľadanú vec má. Zoznam vytvorený v predošlej kapitole by mal obsahovať mnoho charakteristík, podľa ktorých sa dá vyhľadávať v online obchodoch. Aj v prípade, že si žena chce pred zakúpením vyskúšať veci v obchode, je dobré urobiť si pred nákupom online prieskum.

Pre niektoré druhy štýlov je problematické zohnať veci v bežných obchodoch na Slovensku. V takom prípade sú tu ešte zahraničné zásielkové obchody alebo online burzy. Tie môžu byť zdrojom zaujímavých vecí sa veľmi nízke ceny. V neposlednom rade je tu ešte možnosť krajčírstiev a salónov, kde si môžu dámy nechať ušiť veci na mieru.

Súvisiace elementy štýlu

Vytvorenie osobného štýlu predstavuje samo o sebe veľký posun vpred. Pozitívny efekt tohto kroku je však možné podporiť aj ďalšími aktivitami. Celkový výzor osoby je okrem štýlu oblečenia, obuvi a doplnkov ovplyvnený aj účesom, stavom pokožky, make-upom a fyzickou kondíciou.

Vlasy sú nazývané korunou krásy a vo svete kozmetickej starostlivosti majú celkom oprávnene osobitné postavenie. Zdravo vyzerajúce vlasy sú perfektným doplnkom každého štýlu, avšak vyžadujú si pravidelnú kombináciu domácej a profesionálnej starostlivosti. Účes, ktorý žene pristane závisí najmä od tvaru je tváre, ak si žena vlasy farbí, pri výbere farby je možné oprieť sa o poznatky z analýzy farieb (okrem usmernenia pre farbu oblečenia existujú aj odporúčania pre vhodné odtiene farby vlasov).

Starostlivosť o pokožku by mala tvoriť základ upravenej tváre a make-up by mal slúžiť hlavne na zvýraznenie vybraných čŕt a zakrytie drobných nedostatkov. Pri starostlivosti o pokožku je dôležitá hlavne pravidelnosť. Vytvorenie každodenného režimu údržby a týždenných a mesačných rituálov krásy prinesie lepšie výsledky ako nárazové návštevy drahých salónov.

Make-up by mal byť prispôsobený príležitosti a teda je vhodné mať niekoľko verzií líčenia pre rôzne aktivity, napr. púder, ceruzka na obočie, maskara a rúž pre líčenie do zamestnania, alebo krycí krém, púder, ceruzka na obočie, linky, tiene, maskara a lesk na spoločenské udalosti. Pri výbere farieb make-upu je opäť možné vychádzať z odporúčaní pre farebnú skupinu, do ktorej bola žena zaradená počas analýzy farieb.

Postava je niečo, s čím nie je spokojná veľká časť žien, avšak častokrát z nesprávnych dôvodov. V médiách je prezentovaný len určitý typ postavy, ktorú má geneticky len malá skupina žien a u ostatných je vyvolávaný dojem, že toto je ten ideál, o ktorý by sa mali snažiť. Ak si žena vedome vyberá veci, ktoré sa jej hodia, môže veľkú časť nedostatkov vyvážiť alebo zamaskovať. Avšak zlepšenie kondície a nadobudnutie určitého svalového tonusu môže znásobiť pozitívny efekt nového štýlu.

Časť 3. – Nevyhnutné aktivity po zmene

Ako jednoducho udržiavať a inovovať osobný štýl .Každodenná údržba

Po vytvorení nového štýlu a šatníka prichádza na rad jeho užívanie. Avšak pre zachovanie status quo je potrebná vhodná každodenná údržba, aby nové veci vydržali v dobrom stave čo najdlhšie.

Skladovanie oblečenia, topánok a doplnkov by malo byť zorganizované tak, aby žena mala jednoduchý prístup ku všetkým veciam, ktoré sú aktuálne pre danú sezónu a nie sú určené na špeciálne príležitosti. Rozhodnutie o tom, ktoré veci budú zavesené na vešiakoch závisí od priestorových možností, avšak u niektorých vecí je potrebné zohľadniť špecifiká ich materiálov. Pletené veci by mali byť uložené na policiach, aby nedošlo k ich vyťahaniu, naopak veci z krčivých materiálov by mali mať svoj vešiak.

V rámci každodennej rutiny môže byť užitočné pripraviť si večer outfit na nasledujúci deň. Takto je možné ušetriť čas, ktorého ráno nie je nikdy nazvyš a tiež dať priestor svojej kreativite pri štylizácii doplnkov k outfitu. V predstihu je vhodné si pripraviť aj outfity na špeciálne príležitosti a vyhnúť sa tak zbytočným nákupom na poslednú chvíľu. Ak má žena dostatok času, dokáže vymyslieť aj z bežných čiernych šiat v kombinácii so šatkami, bižutériou, topánkami a kabelkami zaujímavý outfit.

Pranie a čistenie odevov je dobré plánovať v pravidelných intervaloch. Mnohé veci je možné nosiť viac než jeden krát predtým než potrebujú oprať. Tieto veci by mali byť po nosení vyvetrané a skladované mimo ostatných vecí, ktoré sú uložené v skrini alebo šatníku. Ak sú veci pokrčené, jednoduchšou alternatívou k žehličke je prenosný naparovací prístroj.

Okrem odevov, si vyžadujú pravidelnú starostlivosť aj obuv a kabelky. Po niekoľkohodinovom nosení by mali mať topánky aspoň jeden deň prestávku, aby sa stihli dostatočne vyvetrať. Včasná údržba podrážok a opätkov u obuvníka môžu predĺžiť životnosť topánok o niekoľko rokov. Ak je povrch topánok z kože, impregnačné spreje a krémy na topánky by mali byť súčasťou údržby najmä v čase daždivého počasia. Tieto spreje a krémy môžu byť použité aj na údržbu kožených kabeliek. Vnútro kabeliek je potrebné aspoň raz za čas povysávať a nasprejovať antibakteriálnym prípravkom.

Celoročná údržba

Každodenná údržba vecí má svoje cykly opakujúcich sa aktivít, ktoré trvajú niekoľko dní, resp. týždňov. Avšak údržba šatníka zahŕňa aj dlhšie cykly, vzťahujúce sa k ročným obdobiam. Štyri ročné obdobia na Slovensku znamenajú, že mnoho vecí ostáva uložených niekoľko mesiacov predtým než sa opäť dostanú do kolobehu nosenia. Štyrom ročným obdobiam je prispôsobená aj dodávka nových tovarov do obchodov a výpredaje.

Sezónna výmena vecí v šatníku sa zvyčajne odohráva počas prechodných období – na jar a na jeseň. Počas nej je vhodné dať do poriadku veci, ktoré boli nosené počas sezóny, ktorá práve končí. Pred uložením je potrebné nosené veci vyprať alebo nechať profesionálne vyčistiť. Ak sú veci odložené mimo hlavného šatníka alebo skrine, je vhodné toto miesto zabezpečiť proti škodcom (napr. mole) a iným nepriaznivým vplyvom.

Rovnako ako odevy potrebujú celkovú údržbu aj topánky. Po zime je potrebné zbaviť ich nánosov posypových solí a iných chemikálií a povrch topánok ošetriť. Po lete sa treba viac zamerať na vnútro topánok a ak sú topánky nosené na bosej nohe je vhodné aplikovať antibakteriálne a protiplesňové spreje. Ak sú topánky kožené, je potrebné pred uskladnením použiť do vnútra topánok vypchávky, aby sa ich tvar počas nasledujúcich mesiacov nezdeformoval.

Tovar pre novú sezónu sa v obchodoch objavuje vždy aspoň v dvojmesačnom predstihu. To dáva na jednej strane šancu nakúpiť všetky potrebné veci včas, avšak na druhej strane môže žena zabudnúť, čo všetko na danú sezónu má, keďže tieto veci momentálne nepoužíva, a nakúpiť zbytočnosti.

Celoživotný proces inovácie

Ak si žena vytvorí perfektný osobný štýl, tento štýl je perfektný vo vzťahu k určitej dobe a k časovej etape jej života. Pre udržanie perfektného štýlu je potrebné vyvíjať určité aktivity, medzi ktoré patrí aj modernizácia a inovácia štýlu.

Modernizácia štýlu znamená postupné nahradzovanie starších vecí novými, ktoré môžu vyzerať podobne, avšak ich strihy, materiály a vzory sú viac aktuálne. Pohľad 10, 20 alebo 30 rokov dozadu ukazuje, akou veľkou zmenou prešla dámska móda. Aj keď samotné druhy odevov ostávajú rovnaké (napr. sako, kostým), ich vzhľad je v jednotlivých etapách natoľko odlišný, že je možné im priradiť presnú dekádu.

Časový cyklus modernizácie je odlišný u rôznych druhov štýlu. Ak žena preferuje klasický štýl, tento štýl má tendenciu zastarávať pomalšie ako napríklad dramatický alebo športový štýl. Niektoré klasické druhy odevov, ako napr. jednoduchý čierny zimný kabát z kvalitného materiálu sú nadčasové a môžu slúžiť aj celé desaťročie. Je však potrebné byť na pozore u vecí, ktoré sú menej klasické, zriedkakedy nosené a teda zachovalé. Môže sa stať, že aj keď je vec sama o sebe v dobrom stave, z jej vzhľadu je jasné, že bola v šatníku celé veky.

Inovácia štýlu znamená postupnú zmenu niektorých aspektov štýlu a skúšanie a zaradzovanie nových prvkov. Inovácia je prirodzená a zvyčajne je spôsobená zmenou estetických preferencií alebo menou životnej situácie. Pri inovácii je dôležité zachovať určitú kontinuitu, teda nevymeniť štýl z jedného dňa na druhý, ale postupne pridávať veci, ktoré budú navigovať osobný štýl tým správnym smerom.

K inovácii štýlu existuje niekoľko prístupov. Inováciu je možné uskutočňovať skúšaním a kombináciou elementov z viacerých druhov štýlu alebo skúšaním nových značiek a dizajnérov. Inovácia môže byť sústredená na doplnky, pričom jadro šatníka ostáva nezmenené. V každom prípade je pri inovácii potrebné dať priestor svojej kreativite a nebáť sa aj trochu zariskovať.

Záver

Nájdenie osobného štýlu môže znamenať pozitívne zmeny aj v ostatných oblastiach života. Štýl je dôležitou súčasťou identity mnohých ľudí a spokojnosť s vlastným štýlom zvyšuje sebavedomie a uľahčuje fungovanie v mnohých každodenných situáciách.

Viac o Karin (prelink na O KARIN)

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google